Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 9

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 9

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9850HL Launched Q2'19 6 4.10 GHz 1.90 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9850HE Launched Q2'19 6 4.40 GHz 2.70 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9850H Launched Q2'19 6 4.60 GHz 2.60 GHz 12 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9750HF Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9750H Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700TE Launched Q2'19 8 3.80 GHz 1.80 GHz 12 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700T Launched Q2'19 8 4.30 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700KF Launched Q1'19 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700K Launched Q4'18 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700F Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700E Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700 Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.