Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 9

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lượng lõi vật lý
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q2'19 8 4.40 GHz 12 MB Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 8 3.80 GHz 12 MB Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 6 4.40 GHz 9 MB Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 6 4.10 GHz 9 MB Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 8 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 8 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q2'19 8 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q2'19 6 4.60 GHz 12 MB Intel® UHD Graphics 630
Q1'19 8 4.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 8 4.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.