Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 9

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q2'19 6 4.20 GHz 3.00 GHz 9 MB
Launched Q2'19 6 3.60 GHz 2.20 GHz 9 MB
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.30 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 3.40 GHz 1.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 3.70 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 3.90 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'19 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'18 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.