Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 9

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 9

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600T Launched Q2'19 6 3.90 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600K Launched Q4'18 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600KF Launched Q1'19 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600 Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9500TE Processor Launched Q2'19 6 3.60 GHz 2.20 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500T Launched Q2'19 6 3.70 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500F Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-9500E Processor Launched Q2'19 6 4.20 GHz 3.00 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500 Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400F Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400T Launched Q2'19 6 3.40 GHz 1.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400H Launched Q2'19 4 4.30 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400 Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9300HF Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9300H Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.