Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 9

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 9

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100E Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100HL Launched Q2'19 4 2.90 GHz 1.60 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ 3-9100TE Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100 Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100F Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100T Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300 Launched Q2'19 4 4.30 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300T Launched Q2'19 4 3.80 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9320 Launched Q2'19 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350K Launched Q2'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350KF Launched Q1'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.