Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 9

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q2'19 4 3.70 GHz 6 MB Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 4 2.90 GHz 6 MB Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 4 3.20 GHz 6 MB Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 4 4.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 4 4.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Q2'19 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 4 4.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 4 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 4 4.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q1'19 4 4.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.