Intel® Xeon Phi™ 72x5 Processor Family

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon Phi™ Processor 7295 Launched Q4'17 72 320 W
Intel® Xeon Phi™ Processor 7285 Launched Q4'17 68 250 W
Intel® Xeon Phi™ Processor 7235 Launched Q4'17 64 250 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.