Dòng bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 72x5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon Phi™ Processor 7235 Discontinued Q4'17 64 1.40 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache
Intel® Xeon Phi™ Processor 7285 Discontinued Q4'17 68 1.40 GHz 1.30 GHz 34 MB L2 Cache
Intel® Xeon Phi™ Processor 7295 Discontinued Q4'17 72 1.60 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.