Dòng bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 72x5

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q4'17 64 1.40 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache
Discontinued Q4'17 68 1.40 GHz 1.30 GHz 34 MB L2 Cache
Discontinued Q4'17 72 1.60 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.