Bộ nhớ chuỗi Intel® Optane™ M10

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ nhớ chuỗi Intel® Optane™ M10
(16GB, M.2 42mm PCIe 3.0, 20nm, 3D Xpoint)
16 GB Discontinued M.2 22 x 42mm PCIe 3.0 x2, NVMe
Bộ nhớ chuỗi Intel® Optane™ M10
(16GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 20nm, 3D Xpoint)
16 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x2, NVMe
Bộ nhớ chuỗi Intel® Optane™ M10
(32GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 20nm, 3D Xpoint)
32 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x2, NVMe
Bộ nhớ chuỗi Intel® Optane™ M10
(64GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 20nm, 3D Xpoint)
64 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x2, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.