Bộ nhớ chuỗi Intel® Optane™ M10

Tên sản phẩm
Dung lượng
Hệ số hình dạng
Giao diện
16 GB M.2 22 x 42mm PCIe 3.0 x2, NVMe
16 GB M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x2, NVMe
32 GB M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x2, NVMe
64 GB M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x2, NVMe