Bộ phát triển Intel® Arria®

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Ordering Part Number
Launched 2013 1150000 DK-DEV-10AX115S-A
Launched 2013 1150000 DK-SI-10AX115S-A
Launched 2013 660000 DK-SOC-10AS066S-D