Bộ phát triển Intel® Arria®

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Mã số đặt hàng
2013 1150000 DK-DEV-10AX115S-A
2013 1150000 DK-SI-10AX115S-A
2013 660000 DK-SOC-10AS066S-E