Đế cắm Thẻ Điện Toán Intel®

Tên sản phẩm
Tình trạng
ProcessorIncluded
PreInstalledOS
PreInstalledMemory
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Discontinued HDMI, MiniDP