SSD chuỗi Intel® Optane™ DC D4800X

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
SSD chuỗi Intel® Optane™ DC D4800X
(1,5TB, 2,5in PCIe 2x2, 3D XPoint™)
1.5 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
SSD chuỗi Intel® Optane™ DC D4800X
(750GB, 2,5in PCIe 2x2, 3D XPoint™)
750 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
SSD chuỗi Intel® Optane™ DC D4800X
(375GB, 2,5in PCIe 2x2, 3D XPoint™)
375 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.