Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium®

Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6600 Launched Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500T Launched Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500 Launched Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Pentium® Gold G6400TE Processor Launched Q2'20 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400T Launched Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Pentium® Gold G6400E Processor Launched Q2'20 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400 Launched Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5620 Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5600T Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5600 Launched Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500T Launched Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500 Launched Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420T Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420 Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 6405U Launched Q4'19 2 2.40 GHz 2 MB Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 5405U Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400T Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400 Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4425Y Launched Q1'19 2 1.70 GHz 2 MB Intel® UHD Graphics 615
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4417U Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4415U Launched Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4415Y Launched Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4410Y Launched Q1'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 615

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.