Bộ Intel® NUC với bộ xử lý Intel Atom®

Bộ Intel® NUC với bộ xử lý Intel Atom®

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Bao gồm bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ Intel® NUC DE3815TYKHE Discontinued Intel Atom® Processor E3815 (512K Cache, 1.46 GHz)