Bộ Intel® NUC với Bộ xử lý Intel® Atom®

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
PreInstalledOS
PreInstalledMemory
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Discontinued Intel Atom® Processor E3815 (512K Cache, 1.46 GHz) HDMI, VGA, eDP