Bộ Intel® NUC với bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Bao gồm bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ Intel® NUC NUC8i3BEHS Launched Intel® Core™ i3-8140U Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC8i5BEHS Launched Intel® Core™ i5-8260U Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNH Launched Intel® Core™ i3-8145U Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz)
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK Launched Intel® Core™ i3-8145U Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz)
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNH Launched Intel® Core™ i7-8665U Processor (8M Cache, up to 4.80 GHz)
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK Launched Intel® Core™ i7-8665U Processor (8M Cache, up to 4.80 GHz)
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNH Launched Intel® Core™ i5-8365U Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK Launched Intel® Core™ i5-8365U Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 8 Mainstream-G
(NUC8i5INH)
Discontinued
Bộ công cụ Intel® NUC 8 Mainstream-G
(NUC8i7INH)
Discontinued
Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i7BEK Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC8i7BEH Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC8i3BEH Launched Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC8i3BEK Launched Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC8i5BEH Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC8i5BEK Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC8i7HVK Discontinued Intel® Core™ i7-8809G Processor with Radeon™ RX Vega M GH graphics (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC8i7HNK Discontinued Intel® Core™ i7-8705G Processor with Radeon™ RX Vega M GL graphics (8M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC7i7DNHE Launched Intel® Core™ i7-8650U Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC7i7DNKE Launched Intel® Core™ i7-8650U Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)