Bộ Intel® NUC với bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
PreInstalledOS
Bao gồm Bộ nhớ
Bao gồm Lưu trữ
Đầu ra đồ họa
Launched Intel® Core™ i3-8140U Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Launched Intel® Core™ i5-8260U Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Launched Intel® Core™ i3-8145U Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz) Dual HDMI 2.0a, DP 1.2 via Type C, 4-lane eDP 1.4
Launched Intel® Core™ i3-8145U Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz) Dual HDMI 2.0a, DP 1.2 via Type C, 4-lane eDP 1.4
Launched Intel® Core™ i5-8365U Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz) Dual HDMI 2.0a, DP 1.2 via Type C, 4-lane eDP 1.4
Launched Intel® Core™ i5-8365U Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz) Dual HDMI 2.0a, DP 1.2 via Type C, 4-lane eDP 1.4
Launched Intel® Core™ i7-8665U Processor (8M Cache, up to 4.80 GHz) Dual HDMI 2.0a, DP 1.2 via Type C, 4-lane eDP 1.4
Launched Intel® Core™ i7-8665U Processor (8M Cache, up to 4.80 GHz) Dual HDMI 2.0a, DP 1.2 via Type C, 4-lane eDP 1.4
Discontinued 8GB embedded or 8GB embedded + 16GB Intel® Optane™ 1TB HDD, or 256GB M.2 SSD HDMI 2.0b, Mini-DP 1.4
Discontinued 8GB embedded or 8GB embedded + 16GB Intel® Optane™ None, or 1TB HDD, or 256GB M.2 SSD, or 1TB HDD + 128GB M.2 SSD HDMI 2.0b, Mini-DP 1.4
Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Launched Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Launched Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Discontinued Intel® Core™ i7-8705G Processor with Radeon™ RX Vega M GL graphics (8M Cache, up to 4.10 GHz) 2x Mini-DP 1.2, 2x Thunderbolt 3, F+R HDMI 2.0a
Discontinued Intel® Core™ i7-8809G Processor with Radeon™ RX Vega M GH graphics (8M Cache, up to 4.20 GHz) 2x Mini-DP 1.2, 2x Thunderbolt 3, F+R HDMI 2.0a
Launched Intel® Core™ i7-8650U Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) Dual HDMI 2.0a, 4-lane eDP 1.4
Launched Intel® Core™ i7-8650U Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) Dual HDMI 2.0a, 4-lane eDP 1.4