Máy tính mini Intel® NUC với bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Bao gồm bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Intel® NUC 7 dành cho doanh nghiệp, máy tính mini với Windows® 10 Pro cho Intel Unite® – NUC7i5DNKPU Launched Intel® Core™ i5-7300U Processor (3M Cache, up to 3.50 GHz)
Intel® NUC 7 Business, máy tính mini với Windows® 10 Pro - NUC7i3DNHNC Launched Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2.40 GHz)
Intel® NUC 7 Business, máy tính mini với Windows® 10 Pro - NUC7i3DNKTC Launched Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2.40 GHz)
Intel® NUC 7 Business, máy tính mini với Windows® 10 Pro - NUC7i5DNKPC Launched Intel® Core™ i5-7300U Processor (3M Cache, up to 3.50 GHz)
Intel® NUC 7 dành cho người chuy ên dùng, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC7i7BNKQ Discontinued Intel® Core™ i7-7567U Processor (4M Cache, up to 4.00 GHz)
Intel® NUC 7 dành cho gia đình, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC7i5BNKP Discontinued Intel® Core™ i5-7260U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz)
Intel® NUC 7 dành cho người chuy ên dùng, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC7i7BNHXG Discontinued Intel® Core™ i7-7567U Processor (4M Cache, up to 4.00 GHz)
Intel® NUC 7 dành cho gia đình, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC7i3BNHXF Discontinued Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2.40 GHz)
Intel® NUC 7 dành cho gia đình, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC7i5BNHXF Discontinued Intel® Core™ i5-7260U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz)