Máy tính mini Intel® NUC với bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
Hệ Điều Hành Cài Đặt Sẵn
Bao gồm Bộ nhớ
Bao gồm Lưu trữ
Đầu ra đồ họa
Discontinued Windows 10, 64-bit* 8GB embedded or 8GB embedded + 16GB Intel® Optane™ 1TB HDD, or 256GB M.2 SSD HDMI 2.0b, Mini-DP 1.4
Discontinued Windows 10, 64-bit* 8GB embedded or 8GB embedded + 16GB Intel® Optane™ 1TB HDD, or 256GB M.2 SSD, or 1TB HDD + 128GB M.2 SSD HDMI 2.0b, Mini-DP 1.4
Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz) Windows 10, 64-bit* 32GB Intel® Optane™ Memory + 1x 8GB DDR4-2400 32GB Intel® Optane™ Memory, 2TB HDD HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz) Windows 10, 64-bit* 2x 8GB DDR4-2400 512GB Intel 760p NVMe SSD HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Discontinued Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz) Windows 10, 64-bit* 16GB Intel® Optane™ Memory + 1x 4GB DDR4-2400 16GB Intel® Optane™ Memory, 1TB HDD HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Discontinued Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) Windows 10, 64-bit* 16GB Intel® Optane™ Memory + 1x 4GB DDR4-2400 16GB Intel® Optane™ Memory, 1TB HDD HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Discontinued Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) Windows 10, 64-bit* 2x 4GB DDR4-2400 256GB Intel 760p NVMe SSD HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Discontinued Windows 10, 64-bit* 8GB LPDDR4-2400 1TB HDD 2x HDMI 2.0b
Discontinued Windows 10, 64-bit* 4GB LPDDR4-2400 1TB HDD 2x HDMI 2.0b
Discontinued Intel® Core™ i7-8705G Processor with Radeon™ RX Vega M GL graphics (8M Cache, up to 4.10 GHz) Windows 10, 64-bit* 2x 8GB DDR4-2400 512GB NVMe SSD 2x Mini-DP 1.2, 2x Thunderbolt 3, F+R HDMI 2.0a
Discontinued Intel® Core™ i7-8809G Processor with Radeon™ RX Vega M GH graphics (8M Cache, up to 4.20 GHz) Windows 10, 64-bit* 2x 8GB DDR4-2400 1TB NVMe SSD 2x Mini-DP 1.2, 2x Thunderbolt 3, F+R HDMI 2.0a