Máy tính mini Intel® NUC với bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm Tình trạng Bao gồm bộ xử lý Đầu ra đồ họa Tích hợp Wireless So sánh
Tất cả | Không có
Máy tính mini Intel® NUC 8 Mainstream-G
(NUC8i7INH)
Discontinued HDMI 2.0b, Mini-DP 1.4 Intel® Wireless-AC 9560 + Bluetooth 5.0
Máy tính mini Intel® NUC 8 Mainstream-G
(NUC8i5INH)
Discontinued HDMI 2.0b, Mini-DP 1.4 Intel® Wireless-AC 9560 + Bluetooth 5.0
Intel® NUC 8 dành cho gia đình - Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i5BEHFA Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Intel® Wireless-AC 9560 + Bluetooth 5.0
Intel® NUC 8 dành cho gia đình - Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i3BEHFA Launched Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Intel® Wireless-AC 9560 + Bluetooth 5.0
Intel® NUC 8 chuyên dụng, Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i7BEHGA Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Intel® Wireless-AC 9560 + Bluetooth 5.0
Intel® NUC 8 dành cho gia đình - Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i5BEKPA Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Intel® Wireless-AC 9560 + Bluetooth 5.0
Intel® NUC 8 chuyên dụng, Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i7BEKQA Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Intel® Wireless-AC 9560 + Bluetooth 5.0
Intel® NUC 8 dành cho doanh nghiệp, Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i7HNKQC Launched Intel® Core™ i7-8705G Processor with Radeon™ RX Vega M GL graphics (8M Cache, up to 4.10 GHz) 2x Mini-DP 1.2, 2x Thunderbolt 3, F+R HDMI 2.0a Intel® Wireless-AC 8265 + Bluetooth 4.2
Intel® NUC 8 chuyên dụng, Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i7HVKVA Launched Intel® Core™ i7-8809G Processor with Radeon™ RX Vega M GH graphics (8M Cache, up to 4.20 GHz) 2x Mini-DP 1.2, 2x Thunderbolt 3, F+R HDMI 2.0a Intel® Wireless-AC 8265 + Bluetooth 4.2
Intel® NUC 8 dành cho gia đình, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC8i3CYSM Discontinued 2x HDMI 2.0b Intel® Wireless-AC 9560 + Bluetooth 5.0
Intel® NUC 8 dành cho gia đình, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC8i3CYSN Discontinued 2x HDMI 2.0b Intel® Wireless-AC 9560 + Bluetooth 5.0