Bộ xử lý Bạc chuỗi Intel® Pentium®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver J5040 Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB 10 W Đồ họa Intel® UHD 605
Bộ xử lý Bạc Intel® Pentium® J5005 Launched Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB 10 W Đồ họa Intel® UHD 605
Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver N5030 Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB 6 W Đồ họa Intel® UHD 605
Bộ xử lý Bạc Intel® Pentium® N5000 Launched Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB 6 W Đồ họa Intel® UHD 605

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.