Bộ xử lý Bạc chuỗi Intel® Pentium®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Pentium® Silver N6000 Processor Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB L3 Cache
Intel® Pentium® Silver N6005 Processor Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver J5040 Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver N5030 Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Bạc Intel® Pentium® J5005 Launched Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB
Bộ xử lý Bạc Intel® Pentium® N5000 Launched Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.