Bộ xử lý Bạc chuỗi Intel® Pentium®

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB
Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB
Discontinued Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB
Discontinued Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.