Chipset Intel® dòng C400

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® dòng C422 Launched 8 GT/s 3.0 3.1 Gen1/2.0 6 W