Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Virtual RAID on CPU
(Intel® VROC) – Intel SSD Only
Launched 0, 1, 10, 5
Intel® Virtual RAID on CPU
(Intel® VROC) - Standard
Launched 0, 1, 10
Intel® Virtual RAID on CPU
(Intel® VROC) - Premium
Launched 0, 1, 10, 5

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.