Bộ xử lý Intel® Xeon® W

Bộ xử lý Intel® Xeon® W

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275M Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275 Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265M Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265 Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245M Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245 Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3235 Launched Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3225 Launched Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3223 Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3175X Launched Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® W-2295 Processor Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® W-2275 Processor Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
Intel® Xeon® W-2265 Processor Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB
Intel® Xeon® W-2255 Processor Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB
Intel® Xeon® W-2245 Processor Launched Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® W-2235 Processor Launched Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB
Intel® Xeon® W-2225 Processor Launched Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB
Intel® Xeon® W-2223 Processor Launched Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2195 Launched Q3'17 18 4.30 GHz 2.30 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2175 Launched Q4'17 14 4.30 GHz 2.50 GHz 19 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2155 Launched Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2145 Launched Q3'17 8 4.50 GHz 3.70 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2135 Launched Q3'17 6 4.50 GHz 3.70 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2133 Launched Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2125 Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.00 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2123 Launched Q3'17 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.