Bộ xử lý Intel® Xeon® W

Bộ xử lý Intel® Xeon® W

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-10885M Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-10855M Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275M Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275 Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265M Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265 Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245M Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245 Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3235 Launched Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3225 Launched Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3223 Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3175X Launched Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2295 Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2275 Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2265 Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2255 Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2245 Launched Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2235 Launched Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2225 Launched Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2223 Launched Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2195 Launched Q3'17 18 4.30 GHz 2.30 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2175 Launched Q3'17 14 4.30 GHz 2.50 GHz 19 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2155 Launched Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2145 Launched Q3'17 8 4.50 GHz 3.70 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2135 Launched Q3'17 6 4.50 GHz 3.70 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2133 Launched Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2125 Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.00 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2123 Launched Q3'17 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290TE Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290T Launched Q2'20 10 4.70 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290P Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290E Launched Q2'20 10 4.80 GHz 3.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290 Launched Q2'20 10 5.20 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270TE Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270P Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Core™ W-1270E Launched Q2'20 8 4.80 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270 Launched Q2'20 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250TE Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250P Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250E Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250 Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD P630

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.