Ổ cứng thể rắn Intel® chuỗi 545s

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® 545s
(128GB, 2,5 inch, SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
128 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® 545s
(128GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
128 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® 545s
(512GB, M.2 80mm, SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
512 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® 545s
(256GB, 2.5 inch, SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
256 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® 545s
(256GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
256 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® 545s
(512GB, 2,5 inch, SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
512 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.