Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ 900P

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ 900P
(480GB, 1/2 Height PCIe x4, 20nm, 3D Xpoint™)
480 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ 900P
(280GB, 1/2 Height PCIe x4, 20nm, 3D Xpoint™)
280 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ 900P
(280GB, 2.5in PCIe x4, 20nm, 3D XPoint™)
280 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.