Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q4'19 10 4.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Q4'19 12 4.60 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Q4'19 14 4.60 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Q4'19 18 4.60 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 8 4.40 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 10 4.10 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 10 4.40 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 12 4.40 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 14 4.40 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 16 4.40 GHz 22 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 18 4.40 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache
Q3'17 14 4.30 GHz 19.25 MB
Q3'17 16 4.20 GHz 22 MB
Q3'17 18 4.20 GHz 24.75 MB
Q3'17 12 4.30 GHz 16.5 MB L3 Cache
Q2'17 4 4.20 GHz 6 MB
Q2'17 4 4.50 GHz 8 MB
Q2'17 6 4.00 GHz 8.25 MB L3 Cache
Q2'17 8 4.30 GHz 11 MB L3 Cache
Q2'17 10 4.30 GHz 13.75 MB L3 Cache
Q2'16 6 3.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Q2'16 6 3.80 GHz 15 MB
Q2'16 8 3.70 GHz 20 MB
Q2'16 10 3.50 GHz 25 MB
Q3'14 6 3.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Q3'14 6 3.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Q3'14 8 3.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q1'14 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 4 3.90 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Q3'13 6 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q3'13 6 4.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Q2'13 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q4'12 6 4.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Q3'12 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q1'12 4 3.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Q4'11 6 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q4'11 6 3.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.