Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'18 8 4.40 GHz 3.80 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'18 10 4.10 GHz 3.30 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'18 10 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'18 12 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'18 14 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'18 16 4.40 GHz 3.10 GHz 22 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'18 18 4.40 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'17 14 4.30 GHz 3.10 GHz 19.25 MB
Discontinued Q3'17 16 4.20 GHz 2.80 GHz 22 MB
Discontinued Q3'17 18 4.20 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Discontinued Q3'17 12 4.30 GHz 2.90 GHz 16.5 MB L3 Cache
Discontinued Q2'17 4 4.20 GHz 4.00 GHz 6 MB
Discontinued Q2'17 4 4.50 GHz 4.30 GHz 8 MB
Discontinued Q2'17 6 4.00 GHz 3.50 GHz 8.25 MB L3 Cache
Discontinued Q2'17 8 4.30 GHz 3.60 GHz 11 MB L3 Cache
Discontinued Q2'17 10 4.30 GHz 3.30 GHz 13.75 MB L3 Cache
Discontinued Q2'16 6 3.60 GHz 3.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'16 6 3.80 GHz 3.60 GHz 15 MB
Discontinued Q2'16 8 3.70 GHz 3.20 GHz 20 MB
Discontinued Q2'16 10 3.50 GHz 3.00 GHz 25 MB
Discontinued Q3'14 6 3.60 GHz 3.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 6 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 8 3.50 GHz 3.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 4 4.00 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.70 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 6 3.90 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 6 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'12 6 4.00 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'11 6 3.80 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'11 6 3.90 GHz 3.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.