Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-10900X X Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10920X dòng X Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10940X dòng X Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10980XE Phiên bản Cực cấp Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9800X X Discontinued Q4'18 8 4.40 GHz 3.80 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9820X X Discontinued Q4'18 10 4.10 GHz 3.30 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900X X Discontinued Q4'18 10 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9920X X Discontinued Q4'18 12 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9940X X Discontinued Q4'18 14 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9960X X Discontinued Q4'18 16 4.40 GHz 3.10 GHz 22 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9980XE Phiên bản Cực cấp Discontinued Q4'18 18 4.40 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7940X X Discontinued Q3'17 14 4.30 GHz 3.10 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-7960X X Discontinued Q3'17 16 4.20 GHz 2.80 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-7980XE Phi ên bản Cực cấp Discontinued Q3'17 18 4.20 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7920X X Discontinued Q3'17 12 4.30 GHz 2.90 GHz 16.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i5-7640X X Discontinued Q2'17 4 4.20 GHz 4.00 GHz 6 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7740X X Discontinued Q2'17 4 4.50 GHz 4.30 GHz 8 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7800X X Discontinued Q2'17 6 4.00 GHz 3.50 GHz 8.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7820X X Discontinued Q2'17 8 4.30 GHz 3.60 GHz 11 MB L3 Cache
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7900X X Discontinued Q2'17 10 4.30 GHz 3.30 GHz 13.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6800K Discontinued Q2'16 6 3.60 GHz 3.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6850K Discontinued Q2'16 6 3.80 GHz 3.60 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6900K Discontinued Q2'16 8 3.70 GHz 3.20 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6950X phiên bản Extreme Discontinued Q2'16 10 3.50 GHz 3.00 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5820K Discontinued Q3'14 6 3.60 GHz 3.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5930K Discontinued Q3'14 6 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5960X Phiên bản Extreme Discontinued Q3'14 8 3.50 GHz 3.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4940MX Extreme Edition Discontinued Q1'14 4 4.00 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4820K Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.70 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4930K Discontinued Q3'13 6 3.90 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4960X Extreme Edition Discontinued Q3'13 6 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4930MX Extreme Edition Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3970X Extreme Edition Discontinued Q4'12 6 4.00 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3940XM Extreme Edition Discontinued Q3'12 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3920XM Extreme Edition Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3820 Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3930K Discontinued Q4'11 6 3.80 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3960X Extreme Edition Discontinued Q4'11 6 3.90 GHz 3.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.