Bộ xử lý chuỗi Intel® Itanium® 9700

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'17 4 1.73 GHz 20 MB 130 W
Q2'17 8 2.13 GHz 24 MB 170 W
Q2'17 4 2.53 GHz 32 MB 170 W
Q2'17 8 2.66 GHz 32 MB 170 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.