Intel® Itanium® Processor 9700 Series

Intel® Itanium® Processor 9700 Series

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Itanium® Processor 9720 Launched Q2'17 4 1.73 GHz 20 MB
Intel® Itanium® Processor 9740 Launched Q2'17 8 2.13 GHz 24 MB
Intel® Itanium® Processor 9750 Discontinued Q2'17 4 2.53 GHz 32 MB
Intel® Itanium® Processor 9760 Launched Q2'17 8 2.66 GHz 32 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.