Intel® Itanium® Processor 9700 Series

Intel® Itanium® Processor 9700 Series

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Itanium® Processor 9720 Launched Q2'17 4 1.73 GHz 20 MB
Intel® Itanium® Processor 9740 Launched Q2'17 8 2.13 GHz 24 MB
Intel® Itanium® Processor 9750 Discontinued Q2'17 4 2.53 GHz 32 MB
Intel® Itanium® Processor 9760 Launched Q2'17 8 2.66 GHz 32 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.