Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600T Launched Q2'18 6 3.70 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600K Launched Q4'17 6 4.30 GHz 3.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600 Launched Q2'18 6 4.30 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500T Launched Q2'18 6 3.50 GHz 2.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500B Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500 Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8500
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,10 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400T Launched Q2'18 6 3.30 GHz 1.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400H Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400B Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400 Launched Q4'17 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8400
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,00 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-8365UE Processor Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8365U Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8350U Launched Q3'17 4 3.60 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Intel® Core™ i5-8310Y Processor Launched Q1'19 2 3.90 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 617
Intel® Core™ i5-8305G Processor with Radeon™ RX Vega M GL graphics Announced Q1'18 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i5-8305G Processor with Radeon™ Pro WX Vega M GL graphics Launched Q3'18 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8300H Launched Q2'18 4 4.00 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8279U Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8269U Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8265U Launched Q3'18 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Intel® Core™ i5-8260U Processor Launched Q4'19 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8259U Launched Q2'18 4 3.80 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Intel® Core™ i5-8257U Processor Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 645
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8250U Launched Q3'17 4 3.40 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Intel® Core™ i5-8210Y Processor Launched Q1'19 2 3.60 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 617
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8200Y Launched Q3'18 2 3.90 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 615

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.