Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q4'19 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 620
Q3'19 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 645
Q2'19 4 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Q2'19 4 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Q1'19 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 617
Q3'18 4 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 620
Q1'19 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 617
Q3'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 615
Q3'18 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Q3'18 4 3.80 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630
Q2'18 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Q2'18 4 4.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Q2'18 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'18 6 4.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'18 6 4.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'18 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'18 6 3.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'18 6 4.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'18 6 4.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'18 6 4.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'18 6 3.50 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'18 6 4.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'18 6 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q1'18 4 3.80 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630
Q4'17 6 4.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q4'17 6 4.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q3'17 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 620
Q3'17 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 620

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.