Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8260U Launched Q4'19 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8257U Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8365UE Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8279U Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8365U Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8310Y Launched Q1'19 2 3.90 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-8210Y Processor Discontinued Q1'19 2 3.60 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8200Y Launched Q3'18 2 3.90 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8265U Launched Q3'18 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-8305G Processor with Radeon™ Pro WX Vega M GL graphics Discontinued Q3'18 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8259U Launched Q2'18 4 3.80 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8269U Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8300H Launched Q2'18 4 4.00 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8400
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,00 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400B Discontinued Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400H Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400T Discontinued Q2'18 6 3.30 GHz 1.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500 Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8500
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,10 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500B Discontinued Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500T Launched Q2'18 6 3.50 GHz 2.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600 Discontinued Q2'18 6 4.30 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600T Discontinued Q2'18 6 3.70 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-8305G Processor with Radeon™ RX Vega M GL graphics Announced Q1'18 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400 Discontinued Q4'17 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600K Discontinued Q4'17 6 4.30 GHz 3.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8250U Launched Q3'17 4 3.40 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8350U Launched Q3'17 4 3.60 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.