Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-8665UE Processor Launched Q2'19 4 4.40 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8665U Launched Q2'19 4 4.80 GHz 1.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Gen Intel® Processors
Intel® Core™ i7-8557U Processor Launched Q3'19 4 4.50 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 645
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8850H Launched Q2'18 6 4.30 GHz 2.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8809G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GH Announced Q1'18 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8750H Launched Q2'18 6 4.10 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8709G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GH Announced Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8706G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GL Launched Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i7-8706G Processor with Radeon™ Pro WX Vega M GL graphics Launched Q3'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8705G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GL Announced Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700T Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700K Launched Q4'17 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-8700B Processor Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700 Launched Q4'17 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7+8700
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,60 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8569U Launched Q2'19 4 4.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8650U Launched Q3'17 4 4.20 GHz 1.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8565U Launched Q3'18 4 4.60 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Gen Intel® Processors
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8559U Launched Q2'18 4 4.50 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8550U Launched Q3'17 4 4.00 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8500Y Launched Q1'19 2 4.20 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 615
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8086K Launched Q2'18 6 5.00 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.