Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8557U Launched Q3'19 4 4.50 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8665UE Launched Q2'19 4 4.40 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8569U Launched Q2'19 4 4.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8665U Launched Q2'19 4 4.80 GHz 1.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8500Y Launched Q1'19 2 4.20 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8565U Launched Q3'18 4 4.60 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-8706G Processor with Radeon™ Pro WX Vega M GL graphics Discontinued Q3'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8086K Launched Q2'18 6 5.00 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8559U Launched Q2'18 4 4.50 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7+8700
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,60 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-8700B Processor Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700T Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8750H Launched Q2'18 6 4.10 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8850H Launched Q2'18 6 4.30 GHz 2.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8705G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GL Discontinued Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8706G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GL Launched Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8709G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GH Discontinued Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8809G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GH Discontinued Q1'18 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700 Launched Q4'17 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700K Discontinued Q4'17 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8550U Launched Q3'17 4 4.00 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8650U Launched Q3'17 4 4.20 GHz 1.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.