Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Discontinued Q3'19 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 645
Discontinued Q2'19 4 4.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Discontinued Q2'19 4 4.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 8
Launched Q3'18 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Discontinued Q1'19 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 615
Discontinued Q3'18 4 4.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 8
Discontinued Q3'18 4 4.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Discontinued Q2'18 6 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Discontinued Q2'18 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Discontinued Q2'18 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Discontinued Q2'18 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Launched Q2'18 6 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Discontinued Q2'18 6 4.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Launched Q2'18 6 4.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Discontinued Q1'18 4 4.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Discontinued Q1'18 4 4.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Discontinued Q1'18 4 4.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Discontinued Q1'18 4 4.20 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Launched Q4'17 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Discontinued Q4'17 6 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Discontinued Q3'17 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Discontinued Q3'17 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.