Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lượng lõi vật lý
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q4'19 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 620
Q3'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 620
Q3'18 4 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q3'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Q2'18 4 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'18 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Q2'18 4 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'18 4 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q1'18 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 620
Q4'17 4 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q4'17 4 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q4'17 4 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.