Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Discontinued Q4'19 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Launched Q3'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Discontinued Q3'18 4 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Discontinued Q3'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 8
Launched Q2'18 4 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Discontinued Q2'18 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Discontinued Q2'18 4 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Discontinued Q2'18 4 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Discontinued Q1'18 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Launched Q4'17 4 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Launched Q4'17 4 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Discontinued Q4'17 4 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.