Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8140U Discontinued Q4'19 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8145UE Launched Q2'19 2 3.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100B Discontinued Q3'18 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8145U Discontinued Q3'18 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100H Launched Q3'18 4 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100T Launched Q2'18 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8109U Discontinued Q2'18 2 3.60 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300 Discontinued Q2'18 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300T Discontinued Q2'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8130U Discontinued Q1'18 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100 Launched Q4'17 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8350K Discontinued Q4'17 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.