Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 8

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8350K Launched Q4'17 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300 Launched Q2'18 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300T Launched Q2'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-8145UE Processor Launched Q2'19 2 3.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8145U Launched Q3'18 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Gen Intel® Processors
Intel® Core™ i3-8140U Processor Launched Q4'19 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8130U Launched Q1'18 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8109U Launched Q2'18 2 3.60 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus 655
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100H Launched Q3'18 4 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100B Launched Q3'18 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100 Launched Q4'17 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100T Launched Q2'18 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.