Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510
(8,0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
8 TB Launched 2.5" 15mm PCIe NVMe 3.1 x4
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510
(4,0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
4 TB Launched 2.5" 15mm PCIe NVMe 3.1 x4
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510
(2,0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
2 TB Launched 2.5" 15mm PCIe NVMe 3.0 x4
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510
(1,0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
1 TB Launched 2.5" 15mm PCIe NVMe 3.0 x4

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.