SSD chuỗi Intel® DC P4510

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
SSD Intel® dòng DC P4510
(15,3TB, EDSFF L 18mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
15.36 TB Launched E1.L PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD Intel® dòng DC P4510
(15,3TB, EDSFF L 9,5mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
15.36 TB Launched E1.L PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510
(4,0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
4 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510
(8,0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
8 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510
(1,0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
1 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510
(2,0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
2 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.