Bộ xử lý Intel Atom® cũ

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel Atom® D525 Discontinued Q2'10 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® D510 Discontinued Q1'10 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® D425 Discontinued Q2'10 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® D410 Discontinued Q1'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E680T Discontinued Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E680 Discontinued Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E660T Discontinued Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E665CT Discontinued Q4'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E665C Discontinued Q4'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E660 Discontinued Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E645CT Discontinued Q4'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E645C Discontinued Q4'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E640T Discontinued Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E640 Discontinued Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E620T Discontinued Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E620 Discontinued Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N570 Discontinued Q1'11 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N550 Discontinued Q3'10 2 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N475 Discontinued Q2'10 1 1.83 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N470 Discontinued Q1'10 1 1.83 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N455 Discontinued Q2'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N450 Discontinued Q1'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N280 Discontinued Q1'09 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N270 Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z670 Discontinued Q2'11 1 1.50 GHz 512 KB
Bộ xử lý Intel Atom® Z650 Discontinued Q2'11 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z625 Discontinued Q2'10 1 1.90 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z615 Discontinued Q2'10 1 1.60 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z600 Discontinued Q2'10 1 1.20 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z560 Discontinued Q2'10 1 2.13 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z550 Discontinued Q2'09 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z540 Discontinued Q2'08 1 1.86 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z530P Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z530 Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z520PT Discontinued Q2'08 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z520 Discontinued Q2'08 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z515 Discontinued Q2'09 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z510PT Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z510P Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z510 Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z500 Discontinued Q2'08 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® 330 Discontinued Q3'08 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® 230 Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.