Intel® Ethernet QSFP28 to SFP28 Breakout Cables

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet QSFP28 to SFP28 Breakout Cable Launched QSFP28 to (4) SFP28