Intel® Ethernet SFP28 Twinaxial Cables

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet SFP28 Twinaxial Cable Launched SFP28 to SFP28 Direct Attach