Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S4500

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S4500

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S4500
(1,9TB, 2.5in SATA 6Gb/giây, 3D1, TLC)
1.9 TB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S4500
(240GB, 2.5in SATA 6Gb/giây, 3D1, TLC)
240 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S4500
(3,8TB, 2.5in SATA 6Gb/giây, 3D1, TLC)
3.8 TB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S4500
(480GB, 2.5in SATA 6Gb/giây, 3D1, TLC)
480 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S4500
(960GB, 2.5in SATA 6Gb/giây, 3D1, TLC)
960 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.