Đồ họa HD Intel® P630

Đồ họa HD Intel® P630

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1535M v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB 45 W Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1505M v6 Launched Q1'17 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB 45 W Đồ họa HD Intel® P630
Intel® Xeon® Processor E3-1505L v6 Launched Q1'17 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB 25 W Đồ họa HD Intel® P630
Intel® Xeon® Processor E3-1501L v6 Launched Q2'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB 25 W Đồ họa HD Intel® P630
Intel® Xeon® Processor E3-1501M v6 Launched Q2'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB 45 W Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285 v6 Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 79 W Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 73 W Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v6 Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 73 W Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v6 Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 73 W Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1205 v6 Launched Q1'17 4 3.00 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® P630