Đồ họa Intel® Iris® Plus 650

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7567U Launched Q1'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 4 MB 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7287U Launched Q1'17 2 3.70 GHz 3.30 GHz 4 MB 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7267U Launched Q1'17 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7167U Launched Q1'17 2 2.80 GHz 3 MB 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Intel® NUC 7 dành cho người chuy ên dùng, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC7i7BNHXG Discontinued Q3'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Intel® NUC 7 dành cho người chuy ên dùng, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC7i7BNKQ Discontinued Q4'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Bộ Intel® NUC NUC7i7BNHX1 với bộ nhớ Intel® Optane™ Discontinued Q2'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Bộ Intel® NUC NUC7i7BNH Discontinued Q1'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Bo mạch Intel® NUC NUC7i7BNB Discontinued Q2'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 650