Đồ họa Intel® Iris® Plus 650

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7167U Launched Q1'17 2 2.80 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7267U Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7287U Discontinued Q1'17 2 3.70 GHz 3.30 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7567U Launched Q1'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 4 MB