Đồ họa Intel® Iris® Plus 640

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7660U Launched Q1'17 2 4.00 GHz 2.50 GHz 4 MB 15 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7560U Launched Q1'17 2 3.80 GHz 2.40 GHz 4 MB 15 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7360U Launched Q1'17 2 3.60 GHz 2.30 GHz 4 MB 15 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7260U Launched Q1'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB 15 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Intel® NUC 7 dành cho gia đình, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC7i5BNHXF Discontinued Q3'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 15 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Intel® NUC 7 dành cho gia đình, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC7i5BNKP Discontinued Q4'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 15 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Bộ Intel® NUC NUC7i5BNHX1 với bộ nhớ Intel® Optane™ Launched Q2'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 15 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Bộ Intel® NUC NUC7i5BNH Discontinued Q1'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 15 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Bộ Intel® NUC NUC7i5BNK Discontinued Q1'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 15 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Bo mạch Intel® NUC NUC7i5BNB Discontinued Q2'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 15 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 640