Đồ họa Intel® Iris® Plus 640

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7260U Launched Q1'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7360U Launched Q1'17 2 3.60 GHz 2.30 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7560U Launched Q1'17 2 3.80 GHz 2.40 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7660U Launched Q1'17 2 4.00 GHz 2.50 GHz 4 MB