Đồ họa HD Intel® 610

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4417U Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4415U Launched Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560T Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB 35 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560 Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB 54 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3950 Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB 51 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930TE Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930T Discontinued Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930E Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB 54 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930 Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB 51 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965U Launched Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3865U Launched Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3867U Launched Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 610