Đồ họa HD Intel® 630

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8809G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GH Announced Q1'18 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8709G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GH Announced Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8706G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GL Launched Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i7-8706G Processor with Radeon™ Pro WX Vega M GL graphics Launched Q3'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8705G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GL Announced Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7920HQ Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB 45 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HQ Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB 45 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HK Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB 45 W Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i7-7820EQ Processor Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB 45 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700HQ Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB 45 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700K Discontinued Q1'17 4 4.50 GHz 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 91 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700T Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i5-8305G Processor with Radeon™ RX Vega M GL graphics Announced Q1'18 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i5-8305G Processor with Radeon™ Pro WX Vega M GL graphics Launched Q3'18 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600K Discontinued Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 91 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600T Discontinued Q1'17 4 3.70 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600 Discontinued Q1'17 4 4.10 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500 Launched Q1'17 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500T Launched Q1'17 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i5-7442EQ Processor Launched Q1'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB 25 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7440HQ Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB 45 W Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i5-7440EQ Processor Launched Q1'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB 45 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400T Discontinued Q1'17 4 3.00 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400 Discontinued Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7300HQ Launched Q1'17 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB 45 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7350K Discontinued Q1'17 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 60 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7320 Discontinued Q1'17 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300 Discontinued Q1'17 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300T Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i3-7102E Processor Launched Q1'17 2 2.10 GHz 3 MB 25 W Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i3-7101E Processor Launched Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i3-7101TE Processor Launched Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100T Discontinued Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i3-7100E Processor Launched Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB 35 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100 Discontinued Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100H Launched Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB 35 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4620 Discontinued Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB 51 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600T Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB 35 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600 Discontinued Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB 51 W Đồ họa HD Intel® 630
Intel® NUC 8 dành cho doanh nghiệp, Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i7HNKQC Launched Q3'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 65 W Đồ họa HD Intel® 630
Intel® NUC 8 chuyên dụng, Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i7HVKVA Launched Q3'18 4 4.20 GHz 3.10 GHz 100 W Đồ họa HD Intel® 630
Intel® NUC 8 chuyên dụng, Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i7HVKVAW Launched Q3'18 4 4.20 GHz 3.10 GHz 100 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ Intel® NUC NUC8i7HNK Launched Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 65 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ Intel® NUC NUC8i7HVK Launched Q1'18 4 4.20 GHz 3.10 GHz 100 W Đồ họa HD Intel® 630