Đồ họa HD Intel® 630

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8706G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GL Launched Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8709G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GH Discontinued Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Intel® Core™ i5-8305G Processor with Radeon™ RX Vega M GL graphics Announced Q1'18 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8809G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GH Discontinued Q1'18 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8705G với đồ họa Radeon™ RX Vega M GL Discontinued Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Intel® Core™ i7-8706G Processor with Radeon™ Pro WX Vega M GL graphics Discontinued Q3'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Intel® Core™ i5-8305G Processor with Radeon™ Pro WX Vega M GL graphics Discontinued Q3'18 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500T Launched Q1'17 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700T Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500 Launched Q1'17 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-7102E Processor Launched Q1'17 2 2.10 GHz 3 MB
Intel® Core™ i3-7101TE Processor Launched Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100H Launched Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB
Intel® Core™ i7-7820EQ Processor Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700K Discontinued Q1'17 4 4.50 GHz 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-7101E Processor Launched Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-7100E Processor Launched Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600K Discontinued Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400 Discontinued Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600 Discontinued Q1'17 4 4.10 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600T Discontinued Q1'17 4 3.70 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400T Discontinued Q1'17 4 3.00 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700HQ Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600 Discontinued Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100 Discontinued Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7300HQ Launched Q1'17 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300T Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300 Discontinued Q1'17 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7440HQ Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4620 Discontinued Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7920HQ Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HK Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7320 Discontinued Q1'17 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100T Discontinued Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600T Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HQ Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB
Intel® Core™ i5-7440EQ Processor Launched Q1'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7350K Discontinued Q1'17 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-7442EQ Processor Launched Q1'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB