Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® B980 Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B970 Discontinued Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B960 Discontinued Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B950 Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B940 Discontinued Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860T Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G870 Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860 Discontinued Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G850 Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G840 Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645 Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640T Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640 Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G632 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630T Discontinued Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G622 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620T Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645T Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 997 Discontinued Q3'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 987 Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 977 Discontinued Q1'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 967 Discontinued Q4'11 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B840 Discontinued Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B830 Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B820 Discontinued Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B815 Discontinued Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810E Discontinued Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810 Discontinued Q1'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B800 Discontinued Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B720 Discontinued Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B710 Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1.5 MB L3 Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550T Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550 Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540T Discontinued Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540 Discontinued Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530 Discontinued Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G555 Discontinued Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530T Discontinued Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G470 Discontinued Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G465 Discontinued Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G460 Discontinued Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G440 Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 887 Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 877 Discontinued Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 867 Discontinued Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 857 Discontinued Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847E Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E Discontinued Q3'11 1 1.40 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807UE Discontinued Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 10 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807 Discontinued Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 797 Discontinued Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 787 Discontinued Q3'11 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ Intel® NUC DCCP847DYE Discontinued Q1'13 2 1.10 GHz 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bo mạch Intel® NUC DCP847SKE Discontinued Q1'13 2 1.10 GHz 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2