Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275L v3 Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1265L v3 Launched Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3470 Discontinued Q1'15 2 3.60 GHz 3 MB 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3460T Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 3 MB 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3460 Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3450T Discontinued Q3'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3450 Discontinued Q2'14 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440T Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440 Discontinued Q2'14 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3430 Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420T Discontinued Q3'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420 Launched Q3'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3260 Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 3 MB 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3258 Discontinued Q2'14 2 3.20 GHz 3 MB 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3320TE Launched Q3'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3260T Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3250T Discontinued Q3'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3250 Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240T Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240 Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220T Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220 Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3550M Launched Q4'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 37 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3556U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3558U Launched Q4'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3560M Launched Q2'14 2 2.40 GHz 2 MB 37 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3560Y Launched Q3'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 11.5 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3561Y Launched Q4'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 11.5 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1850 Discontinued Q2'14 2 2.90 GHz 2 MB 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840T Discontinued Q2'14 2 2.50 GHz 2 MB 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840 Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 2 MB 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1830 Discontinued Q1'14 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820TE Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820T Discontinued Q1'14 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820 Launched Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2981U Launched Q4'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2980U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2970M Launched Q2'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 37 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2961Y Launched Q4'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 11.5 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2957U Launched Q4'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2955U Launched Q3'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2950M Launched Q4'13 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 37 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2002E Launched Q1'14 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 25 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2000E Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 37 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4