Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3805U Launched Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3825U Launched Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3765U Launched Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3755U Launched Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3215U Launched Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3205U Launched Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB 15 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5