Đồ họa HD Intel® 615

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7Y75 Launched Q3'16 2 3.60 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7Y54 Launched Q3'16 2 3.20 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7Y57 Launched Q1'17 2 3.30 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-7Y32 Launched Q2'17 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-7Y30 Launched Q3'16 2 2.60 GHz 1.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4415Y Launched Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4410Y Launched Q1'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965Y Launched Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 615
Thẻ điện toán Intel® CD1IV128MK Discontinued Q4'17 2 3.30 GHz 1.20 GHz Đồ họa HD Intel® 615
Thẻ điện toán Intel® CD1M3128MK Discontinued Q3'17 2 2.60 GHz 1.00 GHz Đồ họa HD Intel® 615