Đồ họa HD Intel® 500

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Celeron® Processor J3455E Launched Q3'19 4 2.30 GHz 1.50 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Intel® Celeron® Processor J3355E Launched Q3'19 2 2.50 GHz 2.00 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3455 Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3355 Launched Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350E Launched Q3'19 2 2.40 GHz 1.10 GHz 2 MB 6 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350 Launched Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3450 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel Atom® x5-E3940 Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 9.5 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel Atom® x5-E3930 Launched Q4'16 2 1.30 GHz 2 MB L2 Cache 6.5 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ Intel® NUC NUC6CAYS Launched Q4'16 4 1.50 GHz 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ Intel® NUC 8 Rugged NUC8CCHKR Launched Q3'19 2 1.10 GHz Đồ họa HD Intel® 500
Bộ Intel® NUC NUC6CAYH Launched Q4'16 4 1.50 GHz 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Bo mạch Intel® NUC NUC8CCHB Launched Q3'19 2 1.10 GHz Đồ họa HD Intel® 500
Thẻ điện toán Intel® CD1C64GK Discontinued Q3'17 4 1.10 GHz Đồ họa HD Intel® 500
Thẻ điện toán Intel® CD1C32GK Discontinued Q3'18 2 1.10 GHz Đồ họa HD Intel® 500