Đồ họa HD Intel® 505

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® J4205 Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 505
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200E Launched Q3'19 4 2.50 GHz 1.10 GHz 2 MB 6 W Đồ họa HD Intel® 505
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 505
Intel Atom® x7-E3950 Processor Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 12 W Đồ họa HD Intel® 505
Thẻ điện toán Intel® CD1P64GK Discontinued Q3'17 4 1.10 GHz Đồ họa HD Intel® 505