Đồ họa HD Intel® 505

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® J4205 Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200E Launched Q3'19 4 2.50 GHz 1.10 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Intel Atom® x7-E3950 Processor Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Thẻ điện toán Intel® CD1P64GK Discontinued Q3'17 4 1.10 GHz