Đồ họa HD Intel® 620

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7600U Launched Q1'17 2 3.90 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7500U Launched Q3'16 2 3.50 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7300U Launched Q1'17 2 3.50 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7200U Launched Q3'16 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7130U Launched Q2'17 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100U Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7020U Launched Q2'18 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Intel® NUC 7 dành cho gia đình, Máy tính mini với Windows® 10 - NUC7i3BNHXF Launched Q3'17 2 2.40 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Intel® NUC 7 Business, máy tính mini với Windows® 10 Pro - NUC7i3DNHNC Launched Q3'18 2 2.40 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Intel® NUC 7 Business, máy tính mini với Windows® 10 Pro - NUC7i3DNKTC Launched Q3'18 2 2.40 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Intel® NUC 7 Business, máy tính mini với Windows® 10 Pro - NUC7i5DNKPC Launched Q3'18 2 3.50 GHz 2.60 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Intel® NUC 7 dành cho doanh nghiệp, máy tính mini với Windows® 10 Pro cho Intel Unite® – NUC7i5DNKPU Launched Q4'18 2 3.50 GHz 2.60 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bộ Intel® NUC NUC7i5DNHE Launched Q3'17 2 3.50 GHz 2.60 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bộ Intel® NUC NUC7i5DNKE Launched Q3'17 2 3.50 GHz 2.60 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bộ Intel® NUC NUC7i3BNHX1 với bộ nhớ Intel® Optane™ Discontinued Q2'17 2 2.40 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bộ Intel® NUC NUC7i3BNH Launched Q1'17 2 2.40 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bộ Intel® NUC NUC7i3BNK Launched Q1'17 2 2.40 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bộ Intel® NUC NUC7i3DNHE Launched Q3'17 2 2.40 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bộ Intel® NUC NUC7i3DNKE Launched Q3'17 2 2.40 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bo mạch Intel® NUC NUC7i5DNBE Launched Q3'17 2 3.50 GHz 2.60 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bo mạch Intel® NUC NUC7i3BNB Launched Q2'17 2 2.40 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bo mạch Intel® NUC NUC7i3DNBE Launched Q3'17 2 2.40 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 620