Đồ họa HD Intel® 620

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q2'18 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'17 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 2 3.50 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 2 3.90 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'16 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'16 2 3.50 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache