Đồ họa HD Intel® 620

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7020U Launched Q2'18 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7130U Launched Q2'17 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7300U Launched Q1'17 2 3.50 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7600U Launched Q1'17 2 3.90 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100U Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7200U Launched Q3'16 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7500U Launched Q3'16 2 3.50 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache