Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel Atom® x5-E8000 Processor Launched Q1'16 4 1.04 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3000 Discontinued Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3050 Discontinued Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3150 Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3700 Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache