Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3700 Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3150 Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3050 Discontinued Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3000 Launched Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache 4 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Intel Atom® x5-E8000 Processor Launched Q1'16 4 1.04 GHz 2 MB 5 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ Intel® NUC NUC5PGYH Discontinued Q3'15 4 1.60 GHz 6 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ Intel® NUC NUC5PPYH Discontinued Q3'15 4 1.60 GHz 6 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000