Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5950HQ Launched Q2'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 6 MB 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5850HQ Launched Q2'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 6 MB 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5850EQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5750HQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.50 GHz 6 MB 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5775R Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.30 GHz 6 MB 65 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5775C Launched Q2'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB 65 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5675R Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB 65 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5675C Launched Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB 65 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5575R Discontinued Q2'15 4 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB 65 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5350H Launched Q2'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB 47 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200