Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5350H Discontinued Q2'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5575R Discontinued Q2'15 4 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5675C Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5675R Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5700HQ Discontinued Q2'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5750HQ Discontinued Q2'15 4 3.40 GHz 2.50 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5775C Discontinued Q2'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5775R Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.30 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5850EQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5850HQ Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5950HQ Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 6 MB