Đồ họa Intel® Iris® 550

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6167U Discontinued Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6287U Discontinued Q3'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6267U Launched Q3'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6567U Discontinued Q3'15 2 3.60 GHz 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6157U Discontinued Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache