Đồ họa Intel® Iris® 550

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6567U Launched Q3'15 2 3.60 GHz 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 28 W Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6267U Launched Q3'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 28 W Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6287U Launched Q3'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 28 W Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6157U Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 28 W Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6167U Launched Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 28 W Đồ họa Intel® Iris® 550