Đồ họa Intel® Iris® 540

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6660U Discontinued Q1'16 2 3.40 GHz 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6260U Discontinued Q3'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6360U Discontinued Q3'15 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6560U Discontinued Q3'15 2 3.20 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6650U Discontinued Q3'15 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache