Đồ họa Intel® Iris® 540

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6660U Launched Q1'16 2 3.40 GHz 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6650U Launched Q3'15 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6560U Launched Q3'15 2 3.20 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6360U Launched Q3'15 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6260U Launched Q3'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ Intel® NUC NUC6i5SYH Discontinued Q4'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 15 W Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ Intel® NUC NUC6i5SYK Discontinued Q4'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 15 W Đồ họa Intel® Iris® 540