Đồ họa Intel® Iris® Pro 580

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6970HQ Launched Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6870HQ Launched Q1'16 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6785R Discontinued Q2'16 4 3.90 GHz 3.30 GHz 8 MB 65 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6770HQ Launched Q1'16 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6685R Discontinued Q2'16 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB 65 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6585R Discontinued Q2'16 4 3.60 GHz 2.80 GHz 6 MB 65 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6350HQ Launched Q1'16 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ Intel® NUC NUC6i7KYK Discontinued Q2'16 4 3.50 GHz 2.60 GHz 45 W Đồ họa Intel® Iris® Pro 580