Đồ họa Intel® Iris® Pro 580

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6350HQ Discontinued Q1'16 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6970HQ Discontinued Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6585R Discontinued Q2'16 4 3.60 GHz 2.80 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6685R Discontinued Q2'16 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6785R Discontinued Q2'16 4 3.90 GHz 3.30 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6870HQ Discontinued Q1'16 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6770HQ Discontinued Q1'16 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache