Đồ họa HD Intel® 520

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6600U Launched Q3'15 2 3.40 GHz 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6500U Launched Q3'15 2 3.10 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6300U Launched Q3'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6200U Launched Q3'15 2 2.80 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100U Launched Q3'15 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6006U Launched Q4'16 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 520
Bộ Intel® NUC NUC6i3SYH Discontinued Q4'15 2 2.30 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 520
Bộ Intel® NUC NUC6i3SYK Discontinued Q4'15 2 2.30 GHz 15 W Đồ họa HD Intel® 520