Đồ họa HD Intel® 515

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ m7-6Y75 Launched Q3'15 2 3.10 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W Đồ họa HD Intel® 515
Bộ xử lý Intel® Core™ m5-6Y57 Launched Q3'15 2 2.80 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W Đồ họa HD Intel® 515
Bộ xử lý Intel® Core™ m5-6Y54 Launched Q3'15 2 2.70 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W Đồ họa HD Intel® 515
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-6Y30 Launched Q3'15 2 2.20 GHz 900 MHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W Đồ họa HD Intel® 515
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405Y Launched Q3'15 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 515
Que điện toán Intel® STK2mv64CC Discontinued Q1'16 2 2.80 GHz 1.10 GHz Đồ họa HD Intel® 515
Que điện toán Intel® STK2m3W64CC Discontinued Q1'16 2 2.20 GHz 900 MHz Đồ họa HD Intel® 515
Que điện toán Intel® STK2m364CC Discontinued Q1'16 2 2.20 GHz 900 MHz Đồ họa HD Intel® 515