Intel® Iris® Pro Graphics P580

Intel® Iris® Pro Graphics P580

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1585 v5 Launched Q2'16 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB 65 W Intel® Iris® Pro Graphics P580
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1585L v5 Launched Q2'16 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB 45 W Intel® Iris® Pro Graphics P580
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1578L v5 Launched Q2'16 4 3.40 GHz 2.00 GHz 8 MB 45 W Intel® Iris® Pro Graphics P580
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1575M v5 Launched Q1'16 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Intel® Iris® Pro Graphics P580
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1565L v5 Launched Q2'16 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB 35 W Intel® Iris® Pro Graphics P580
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1545M v5 Launched Q1'16 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Intel® Iris® Pro Graphics P580
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1515M v5 Launched Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Intel® Iris® Pro Graphics P580