Intel® Iris® Pro Graphics P580

Intel® Iris® Pro Graphics P580

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1575M v5 Launched Q1'16 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1515M v5 Launched Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1545M v5 Launched Q1'16 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1565L v5 Discontinued Q2'16 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1585L v5 Launched Q2'16 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1585 v5 Discontinued Q2'16 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1578L v5 Launched Q2'16 4 3.40 GHz 2.00 GHz 8 MB