Đồ họa HD Intel® 510

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6498DU Launched Q4'15 2 3.10 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6402P Discontinued Q4'15 4 3.40 GHz 2.80 GHz 6 MB 65 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6198DU Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6098P Discontinued Q4'15 2 3.60 GHz 3 MB 54 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400TE Launched Q4'15 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400T Discontinued Q3'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400 Launched Q3'15 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405U Launched Q3'15 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3920 Discontinued Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3902E Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 25 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900TE Launched Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900E Launched Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900T Discontinued Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900 Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3955U Launched Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3855U Launched Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 510